ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

استالدئید

استالدئید

معرفی

استالدئید مایعی بیرنگ با بویی تند و میوه ای می باشد. فرمول شیمیایی آن CH3CHO بوده و وزن مولکولی آن 054/44 می باشد .

  کاربردهای اصلی

استالدئید یک فرآورده کلیدی در ساخت انواع محصولات شیمیایی است که بعوان ماده اولیه برای تولید اندرید استیک، اسید استیک، نرمال بوتال و پنتااریتریتول و استرهای استات به کار می رود. عمده مصرف استالدئید در تولید اسید استیک و استرهای استات می باشد.

مشخصه محصول

Acetaldehyde

Product Type

Coloriess Clear Liquid

Appearance

99.0 wt% min.

Purity

0.01 wt% max.

Free Acid as Acetic Acid

0.01 wt% max.

Water

30 ppm max.

Oraganic Chloride

30 ppm max.

Peroxide

5 ppm max.

Iron Oxide

 

 اطلاعات ایمنی

خطرات بهداشتی: سبب تحریكات چشمی می شود و قادر است سبب سوختگی شدید چشم ها گردد. در آستانه مجاز بخارات آن ۲۰۰PPM بوده و به هنگام مواجهه با آن باید از عینك های محافظ و پیك ضد گاز استفاده كرد. در صورت تماس این ماده با بدن باید محل تماس را با آب شستشو داد. طریقه اطفاء حریق: استالدئید به هر نسبتی در آب قابل حل بوده و بر همین اساس می توان با جریان آب آن را رقیق نمود تا اشتعال صورت نگیرد. جهت اطفاء حریق آن می تواند از آب به صورت اسپری، خاموش كننده گازكربنیك، پودر یا كف الكلی استفاده نمود. به هنگام عملیات باید از سیستم های محافظت چشم و دستگاه حفاظت تنفسی استفاده نمود

دریافت اطلاعات ایمنی


طریقه نگهداری و حمل ونقل:

در بطریهای شیشه ای یك لیتری مقاوم در برابر فشار و بشكه های فلزی ۵ تا۵۵ گالنی، ماشین های مخصوص مخزن دار نگهداری و حمل می گردد. این مخازن باید دور از آسیبهای فیزیكی و در محل خنك نگهداری گردد. مقادیر زیادآن باید در در داخل مخازنی که درمحیط های باز و جدا از مواد دیگر قرار دارند ، نگهداری شوند . این مخازن باید خنك شده و فضای خالی داخل آن باید از یك گاز خنثی مانند نیتروژن پر شوند. ظروف كوچك نگهداری آن باید جدا از مواد دیگر در داخل ساختمانهای مقاوم در برابر حریق كه مجهز به سیستم ها خنك كننده می باشد و دور از منابع آتش زنه و مواد قلیایی، الكلها، ستونها، فنل ها، انیدریدها، اسیدها و مواد اكسید كننده ، نگهداری گردد. ظروف و اماكن نگهداری استالدئید باید مانع رسانیدن نور به این ماده شوند. انبار نگهداری استالدئید باید مطابق با شرایط مخصوص به اماكن نگهداری مایعات قابل اشتعال ساخته شده باشد.