ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

پنتااریتریتول

پنتااریتریتول

معرفی

پنتااریتریتول یک پلی الکل با چهار گروه هیدروکسیل با قابلیت استری شدن می باشد. فرمول شیمیایی آن C (CH2OH) است. پنتااریتریتول به نامهای تترامتیلون متان، تتراکیس متان، THME و PETP نیز شناخته می شود. پنتا اریتریتول بصورت سه گرید منو، تکنیکال و نیتراته در دسترس می باشد. 

کاربردهای اصلی

در صنایع داروئی، خوراکی، روغنهای صنعتی، صنایع رنگ و چاپ ـ رزین های آلکید

مشخصه محصول 

Melting Point

C°

Color

Moisture

wt%

Ash

wt%

OH wt%

Purity

wt%

Product Type

255 min.

No.1 max.

0.2 max.

0.02 max.

49.0 min.

99.5 min.

Pure Grade

250 min.

No.1 max.

0.2 max.

0.05 max.

48.5 min.

98 min.

Special Grade

230 min.

No.2 max.

0.5 max.

0.1 max.

48.5 min

95 min.

Technical Grade


 

دریافت اطلاعات ایمنی