ثبت نام ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • احسان باباخانلوـ رئیس هیأت مدیره
  • حسن بهاری ـ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  • حمید قادری ـ عضو هیأت مدیره
  • امیر رسولی ـ عضو هیأت مدیره
  • عباس محمدخانی ـ عضو هیأت مدیره