ثبت نام جمعه 30 مهر 1400

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • دکتر احسان اسدی‌پور ـ رئیس هیأت مدیره
  • مهندس علیرضا برزین ـ مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
  • دکتر اشکان فربد ـ عضو هیأت مدیره
  • مهندس حبیب محمدی مقدم ـ عضو هیأت مدیره
  • دکتر محمدرضا کریمی علویجه ـ عضو هیأت مدیره